Dzień Darmowej Dostawy

Dzień Darmowej Dostawy

2 GRUDNIA 2013 - DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY W SPORTCLUB.COM.PL

Zasady ogólne

  • 1. „Dzień Darmowej Dostawy 2013” (dalej Akcja DDD) jest akcją mającą na celu promocję zakupów internetowych w Polsce.
  • 2. Organizatorem Akcji DDD jest eKomercyjnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, identyfikująca się numerem NIP: 525-251-98-79, wpisana do KRS pod nr 0000406148 (dalej Organizator).
  • 3. Akcja DDD przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • 4. Akcja DDD rozpoczyna się dnia 2 grudnia 2013 roku o godzinie 00:01 i kończy się 2 grudnia 2013 roku o godzinie 23:59.
  • 5. Oficjalną stroną internetową Akcji DDD jest https://www.dziendarmowejdostawy.pl (dalej Strona Akcji).
  • 6. Akcja DDD obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 7. Akcja DDD skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przez sklep działający po własną domeną (dalej łącznie Sklepy Internetowe lub z osobna Sklep Internetowy).
  • 8. Przystąpienie do Akcji DDD jest równoznaczne z akceptacją przez Sklep Internetowy niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.
  • 9. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub naruszenia Regulaminu przez Sklep Internetowy biorący udział w Akcji DDD, Organizator ma prawo wykluczyć go z Akcji DDD ze skutkiem natychmiastowym, a także upublicznić informację o tym w sposób jaki uzna za stosowny. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DDD nie podlegają zwrotowi.

 

Postanowienia sklepu sportclub.com.pl
Darmowa Dostawa w dniu 2 grudnia dotyczy zamówień na kwote powyżej 20zł.

pixel