Regulamin "Napisz list do Świętego Mikołaja"

Regulamin "Napisz list do Świętego Mikołaja"


1.    Organizatorem konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja" jest sklep internetowy www.sportclub.com.pl należący do Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.


2.    Konkurs "Napisz list do Świętego Mikołaja" obowiązuje od 9 grudnia 2016 r. do 14 grudnia 2016 r.


3.    Warunkiem przystąpienia do konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja" jest polubienie fanpage’a sportclub.com.pl oraz grafiki akcji.


4.    Aby wziąć udział w konkursie "Napisz list do Świętego Mikołaja" należy w komentarzu pod postem zamieścić list do Świętego Mikołaja. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden list.


5.    Nagrodzimy jedną osobę, która spełni warunki konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja". Wygrywa osoba, która zamieści najciekawszy list do Świętego Mikołaja.  


6.    Zwycięzcę konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja" wyłonimy 15 grudnia 2016 r.


7.    Zwycięzca konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja" będzie mógł wybrać prezent od Świętego Mikołaja jakim będzie jedna z rakiet tenisowych YONEX:
- rakieta tenisowa YONEX EZONE DR98 (310G)
- rakieta tenisowa YONEX EZONE DR100 (300G)
- rakieta tenisowa YONEX EZONE DR98 (285G)
- rakieta tenisowa YONEX EZONE DR98 ALPHA (275G)


8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Nagrody wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.


9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku niezrealizowania przez Uczestnika Nagrody w terminie 7 dni, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi.
10.    W sprawach nieuregulowanych ostateczny głos posiada Organizator.


11.    Dane osobowe uczestników konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja” będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu przeprowadzenia akcji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.


12.    Dane osobowe uczestników konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.


13.    Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja” mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 14 dni od zakończenia akcji na adres:

Sport Club Sp. z o.o.
ul. Łukasińskiego 114,
71-215 Szczecin.


14.    Regulamin konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja” dostępny jest na stronie: https://www.sportclub.com.pl/Regulamin-Napisz-list-do-Swietego-Mikolaja-ccms-pol-1384.html


15.    Przystąpienie do konkursu "Napisz list do Świętego Mikołaja" oznacza zgodę na powyższe warunki oraz zgodę na użycie imienia i nazwiska osób nagrodzonych podczas publikowania wyników akcji.

pixel