Regulamin promocji „Dzień Darmowej Dostawy 2017”

Regulamin promocji „Dzień Darmowej Dostawy 2017”

1. "Dzień Darmowej Dostawy 2017" (dalej akcja DDD) jest akcją mającą na celu promocję zakupów internetowych w Polsce.  

2. Organizatorem Akcji DDD jest eKomercyjnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, identyfikująca się numerem NIP: 525-251-98-79, REGON: 145838417, wpisana do KRS pod nr 0000406148, kapitał zakładowy 20 000,00 zł (dalej Organizator).

3.Oficjalną stroną internetową Akcji DDD jest https://www.dziendarmowejdostawy.pl (dalej Strona Akcji).

4. Akcja DDD przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Akcja DDD rozpoczyna się dnia 5 grudnia 2017 roku o godzinie 00:00 i kończy się 5 grudnia 2017 roku o godzinie 23:59.

6. Darmowa dostawa dotyczy zamówień o wartości minimum 20 zł, po osiągnięciu kwoty 20 zł w koszyku system automatycznie odejmie koszty przesyłki.

7. Darmowa dostawa dotyczy wszystkich rodzajów dostawy dostępnych w sklepie tenisowym www.sportclub.com.pl

8. Akcja DDD obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Akcja DDD skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przez sklep działający po własną domeną (dalej łącznie Sklepy Internetowe lub z osobna Sklep Internetowy).

10. Przystąpienie do Akcji DDD jest równoznaczne z akceptacją przez Sklep Internetowy niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

11.  W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub naruszenia Regulaminu przez Sklep Internetowy biorący udział w Akcji DDD, Organizator ma prawo wykluczyć go z Akcji DDD ze skutkiem natychmiastowym, a także upublicznić informację o tym w sposób jaki uzna za stosowny. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DDD nie podlegają zwrotowi.  

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:

e-mail: salon@sportclub.com.pl telefon: 091 88 66 057 / 091 83 62 070

Pracownicy Działu Obsługi Klienta są dostępni w godzinach:

* poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00

pixel