PASJATENISA

Regulamin karty rabatowej PASJATENISA

Karta rabatowa na zakup odzieży, butów i sprzętu do tenisa - sklep stacjonarny.

Karta rabatowa do realizacji w sklepie stacjonarnym sportclub.com.pl, upoważnia do rabatu w wysokości do 20%. Zniżka nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Wydawcą kart promocyjnych jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Karta promocyjna stanowi odpowiednik karty rabatowej i obowiązuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym sportclub.com.pl w Szczecinie.

3. Karta promocyjna upoważnia do rabatu w wysokości do 20%. Rabat nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

4. Aby przy zakupach wykorzystać kartę promocyjną, użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto klienta w systemie sklepu sportclub.com.pl.

5. Rabat procentowy widniejący na karcie promocyjnej, przydzielany jest na wszystkie pozycje w cenach regularnych, objęte zakupem.

6. Pozycje w cenach innych niż regularne zakupione w tym samym czasie, nie podlegają rabatowi.

7. Karta rabatowa uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając karty promocyjnej, zostanie ona wykorzystana i zwrócona Sport Club Sp. z o.o.

8. W jednej transakcji może zostać wykorzystana tylko jedna karta rabatowa.

9. Przy realizacji karty rabatowej indywidualny rabat jej użytkownika nie jest uwzględniany.

10. Data ważności karty rabatowej jest określana przez Sport Club Sp. z o.o. Promocja obowiązuje do niedzieli 31 grudnia 2017 roku.

11. Aby przy zakupach wykorzystać kartę rabatową, użytkownik musi poinformować sprzedawcę, o posiadanej karcie rabatowej oraz przekazać mu ważną i autentyczną kartę rabatową.

12. Sport Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za karty rabatowe, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty rabatowej, nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Sport Club Sp. z o.o. żadne roszczenia.

14. Sport Club Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji karty rabatowej w wypadku: -  upływu terminu ważności karty rabatowej, -  gdy użytkownik wszedł w posiadanie karty rabatowej w sposób nieuprawniony lub nielegalny.

15. Wszelkie reklamacje związane z kartami rabatowymi będą rozpatrywane przez Sport Club Sp. z o.o. w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

16. Reklamacje związane z kartami rabatowymi powinny być składane listownie na adres siedziby Sport Club Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin.

17. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu karty rabatowej oraz uznania reklamacji, użytkownikowi zwracane są środki pieniężne uwzględniające rabat.

18. Użytkownik karty rabatowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące rabatów i upustów.

20. Wydanie karty rabatowej użytkownikowi nie stanowi sprzedaży.

21. Sport Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: https://www.sportclub.com.pl/Regulamin-karty-rabatowej-PASJATENISA-ccms-pol-1409.html

 

Kod rabatowy na zakupy odzieży, butów i sprzętu do tenisa sklep internetowy

Kod rabatowy do realizacji w sklepie internetowym sportclub.com.pl, upoważnia do rabatu w wysokości do 20%. Zniżka nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Organizatorem promocji jest sklep internetowy sportclub.com.pl należący do Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Promocja obowiązuje do niedzieli 31 grudnia 2017 roku do godziny 23:59.

3. Promocja obejmuje zniżkę o wartości do 20%, z wyjątkiem produktów objętych wyprzedażą, promocją, ofertą specjalną oraz zestawów.

4. Aby skorzystać z kodu rabatowego należy dodać do koszyka produkty, a w pole do wpisania kodu rabatowego wkleić hasło: PASJATENISA. Po wpisaniu kodu kwota produktów objętych promocją obniży się do 20%. W koszyku można wykorzystać tylko jeden kod.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie na sklepie sportclub.com.pl.

6. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 14 dni od zakończenia promocji na adres: Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

7. Regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://www.sportclub.com.pl/Regulamin-karty-rabatowej-PASJATENISA-ccms-pol-1409.html

W razie dodatkowych pytań lub w przypadku problemów z naliczeniem kodu przez system, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:

e-mail: salon@sportclub.com.pl

tel.: 091 88 66 057 / 091 83 62 070  

pixel