Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.sportclub.com.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego sportclub.com.pl jest firma Sport Club sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-490 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 127, tel. 91 83 62 070, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000249902, NIP: 8522473374

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.sportclub.com.pl.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę.

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest zalogowanie się oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dostarczany towar jest wolny od wad.

6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres salon@sportclub.com.pl lub drogą pocztową na adres: Sport Club sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Sport Club Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni.

8. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

9. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej salon@sportclub.com.pl lub pod numer telefonu 91 83 62 070. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób:

 1.  Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew.
 2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera.
 3. Wpłata poprzez system płatności PayU – szybki przelew, płatność kartą kredytową. Wygodna i natychmiastowa forma płatności, bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu.
 4. Raty PayU – szybka i łatwa możliwość płatności ratalnej z decyzją w kilkanaście minut. Wartość koszyka od 300 do 20 000 PLN – szczegóły: Raty PayU
 5. Płatność przed odbiorem towaru poprzez system płatności (PayU), to najszybszy i najpewniejszy sposób nabycia towaru. Dane kart kredytowych są w serwisie bezpieczne - użyte są tylko do obsługi danej transakcji, a połączenie przy płatności jest szyfrowane.

  W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie płatności (PayU), obsługa sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez PayU - telefonicznie lub mailowo (poprzez adres e-mail klienta, podany w serwisie PayU).

 6. Płatność kartą podarunkową - karta stanowiąca elektroniczny lub papierowy odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca do realizacji o wartości równej nominałowi, wyrażonemu na karcie.
 7. Odbiór osobisty w sklepie firmowym Sport Club sp. z o. o.: ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin – wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru, płatność kartą płatniczą lub kredytową przed odbiorem towaru, płatność kartą podarunkową przed odbiorem towaru (wirtualna karta podarunkowa).

2. Koszty przesyłki:

 1. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299zł, dotyczy wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.
 2. Przesyłka poprzez Paczkomaty InPost przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-2 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto. Przesyłka Paczkomaty InPost nie obsługuje zamówień złożonych z wysyłką za pobraniem.
  Koszt przesyłki - 17 zł.
 3. Przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-3 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.
  Koszt przesyłki – 17 zł.
 4. Przesyłka kurierska za pobraniem (czas dostawy 1-3 dni roboczych), płatność regulowana u kuriera.
  Koszt przesyłki - 19 zł.
 5. Przesyłka kurierska międzynarodowa za przedpłatą (czas dostawy 2-5 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.
  Koszt przesyłki - 32 zł.

3. Czas realizacji zamówienia.

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

III. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Każdy zakupiony towar podlega 2-letniej gwarancji producenta:

 1. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 3. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 4. Reklamacji może dokonać tylko zamawiający.

2. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sport Club sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

3. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: reklamacje@sportclub.com.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.

4. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

IV. ZWROT I WYMIANA TOWARU

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres salon@sportclub.com.pl lub drogą pocztową na adres: Sport Club sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Sport Club Sp. z o.o. .

1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

3. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

4. Zarejestrowany klient posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu przez Pocztę Polską. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 9,23 zł. i zostanie on potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru do nas zgadza się na odliczenie powyższej kwoty od przelewu zwrotnego.

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem zwrotu lub wymiany pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sport Club sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.

6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko zamawiający.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

8. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres sklepu.

9. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.

10. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku gdy rachunek bankowy Sport Club Sp. z o.o. nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

11. Sport Club Sp. z o.o. realizuję wymianę wyłącznie jednokrotnie do danego zamówienia w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

12. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu lub wymiany bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.

13. Przy zakupie dokonanym internetowo z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym po odejściu od kasy nie ma możliwości zwrotu towaru. Istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia na miejscu w sklepie stacjonarnym po obejrzeniu i przymierzeniu produktu. Klient może zrezygnować z zakupu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, lub po zawartej transakcji wymienić dany produkt na taki sam np. w innym rozmiarze w tej samej cenie, bądź całkowicie inny z możliwością dopłaty. Wszystkie produkty zakupione w sklepach stacjonarnych, które będą odsyłane do magazynu głównego w Szczecinie jako zwrot towaru zostaną automatycznie odesłane do sklepu stacjonarnego, w którym zostały zakupione bez możliwości zwrotu kosztów wysyłki.

14. W przypadku zamówienia rakiety tenisowej oraz usługi naciągania, nie ma możliwości zwrotu oraz wymiany rakiety tenisowej z założonym nie fabrycznym naciągiem.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), sklep internetowy www.sportclub.com.pl chroni dane osobowe Klientów.


2. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klientów jest SPORT CLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, 71-215, ul. Łukasińskiego 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000249902, NIP: 8522473374, Regon: 320159000, kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych.


3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w serwisie. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji lub przy zakupie bez rejestracji jest konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.sportclub.com.pl. Niepodanie w/w danych przez Użytkownika nie pozwoli na złożenie i zrealizowanie zamówienia.


4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub po uzyskaniu zgody Klienta.


5. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.


8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.sportclub.com.pl w zakładce poświęconej Polityce Prywatności.

 


KUPUJ TANIEJ - SYSTEM RABATÓW sklepu INTERNETOWEGO WWW.SPORTCLUB.COM.PLUWAGA - SYSTEM AUTOMATYCZNIE NALICZA RABATY

UWAGA: SYSTEM AUTOMATYCZNIE NALICZA RABATY PO DODANIU PRODUKTU DO KOSZYKA

Rabaty udzielane są wszystkim zarejestrowanym klientom sklepu internetowego sportclub.com.pl. Aby skorzystać z rabatów wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.Zasady rabatów kumulacyjnych KUPUJ TANIEJ

RABAT 3%

1.Klienci sklepu internetowego www.sportclub.com.pl, którzy dokonają i zrealizują zakupy powyżej 350 pln,
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 3%.

RABAT 6%

2. Klienci sklepu internetowego www.sportclub.com.pl, którzy dokonają i zrealizują zakupy łącznie powyżej 2000 pln,
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 6%.

RABAT 8%

3.Klienci sklepu internetowego www.sportclub.com.pl, którzy dokonają i zrealizują zakupy łącznie wyżej 6000 pln,
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 8%.

Na produkty oznaczone na stronie sklepu jako PROMOCJA oraz WYPRZEDAŻ, rabat kumulacyjny nie będzie naliczany.

Koszty dodatkowe, takie jak koszt transportu nie są wliczane do sumy wartości zakupów.

W przypadku zwrotu towaru, system odejmuje wartości za zwracane produkty, co ma wpływ na osiągane progi rabatowe.

UWAGA: Rabat obowiązuje we wszystkich sklepach grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl, www.fitnesstrening.pl.
W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z obsługą sklepu.

 


Regulamin wirtualnej karty podarunkowej Grupy Sport Club

Wirtualna karta podarunkowa na zakup odzieży, butów i akcesoriów

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wirtualne karty podarunkowe do jednorazowego zrealizowania w sklepach internetowych Grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl, , www.fitnesstrening.pl. Dostępne kwoty to: 50, 100, 250 lub 500 PLN. Osoba, która otrzyma kartę będzie mogła sama wybrać prezent w jednym z naszych sklepów internetowych idealnie spełniający jej potrzeby i oczekiwania.

Regulamin

1. Wydawcą wirtualnych kart podarunkowych jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Wirtualna karta podarunkowa stanowi odpowiednik bonu towarowego i obowiązuje wyłącznie w sieci sklepów internetowych Grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl,www.fitnesstrening.pl.

3. Wartość wirtualnej karty podarunkowej równa jest wartości nominału na niej widniejącego. Przy nabywaniu wirtualnych kart podarunkowych nie obowiązują żadne rabaty ani upusty, w tym rabaty kumulacyjne.

4. Wirtualna karta podarunkowa uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając wirtualnej karty podarunkowej, zostanie ona wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika.

5. Jedna transakcja może zostać opłacona z wykorzystaniem maksymalnie trzech wirtualnych kart podarunkowych, mogą być to karty o różnych nominałach.

6. Przy realizacji wirtualnej karty podarunkowej uwzględniany jest indywidualny rabat jej użytkownika.

7. Wirtualna karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

8. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem wirtualnej karty podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość nominalna, należy dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności.

9. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem wirtualnej karty podarunkowej będzie niższa niż jej wartość nominalna, nie wydaje się różnicy.

10. Wirtualna karta podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie wydania wirtualnej karty podarunkowej następuje jej aktywacja. Okres ważności wirtualnej karty podarunkowej nie może zostać przedłużony.

11. Wirtualna karta podarunkowa może być realizowana wyłącznie w sklepach internetowych Grupy Sport Club. Użytkownik dokonuje realizacji wirtualnej karty podarunkowej poprzez wybranie jako formy płatności zamówienia “Bon towarowy” oraz wprowadzenie kodu znajdującego się na wirtualnej karcie podarunkowej w momencie składania zamówienia na wybrane towary. Skutkować to będzie zrealizowaniem wirtualnej karty podarunkowej oraz opłaceniem zamówienia w kwocie równej nominałowi wirtualnej karty podarunkowej. W przypadku gdy wartość zamówienia będzie wyższa od nominału wirtualnej karty podarunkowej, Użytkownik będzie zobowiązany dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności aby zamówienia mogło zostać zrealizowane. W przypadku zamówień realizowanych za pomocą wirtualnej karty podarunkowej nie jest dostępna płatność przy odbiorze (za pobraniem).

12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne karty podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży wirtualnej karty podarunkowej, Nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14. Realizacja wirtualnej karty podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie wirtualnej karty podarunkowej w sposób nieuprawniony.

15. Nabywca wirtualnej karty podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania jej przyszłego użytkownika, że wirtualna karta podarunkowa:
- może być zrealizowana wyłącznie w sieci sklepów internetowych Grupy Sport Club
- nie podlega wymianie na środki pieniężne,
- posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji wirtualnej karty podarunkowej w wypadku:
- upływu jej terminu ważności,
- gdy kod wirtualnej karty podarunkowej jest nieprawidłowy lub został już wcześniej wykorzystany.

17. Użytkownik nabywając wirtualną kartę podarunkową w salonach internetowych Grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl, , www.fitnesstrening.pl o wybranym nominale ma możliwość dopisania na niej krótkiego tekstu w formie życzeń i podpisu oraz podania adresu email odbiorcy, na który nastąpi wysłanie wirtualnej karty podarunkowej po opłacaniu zamówienia. Zamówienie na wirtualną kartę podarunkową nie może zawierać innych towarów. W przypadku chęci zamówienia wraz wirtualną kartą podarunkową innych towarów należy złożyć osobne zamówienie. 

18. Wszelkie reklamacje związane z wirtualnymi kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub mailowej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

19. Reklamacje związane z wirtualnymi kartami podarunkowymi powinny być składane listownie na adres siedziby Wydawcy – Sport Club Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin lub mailowo na adres: salon@sportclub.com.pl / salon@fitnesstrening.pl.

20. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu wirtualnej karty podarunkowej (nawet opłaconych częściowo), użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości zgodnie z procedurą wymiany. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona.

21. W wypadku uznania reklamowanego towaru nabytego przy użyciu wirtualnej karty podarunkowej, użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona. W przypadku gdy użytkownik nie jest zainteresowany aktualną ofertą sklepu jest wydawana nowa wirtualnej karta podarunkowa o tej samej wartości co reklamowany towar.

22. Środki pieniężne za nabycie wirtualnej karty podarunkowej przechodzą w całości na własność Sport Club Sp. z o.o. w momencie wydania fizycznej karty podarunkowej.

23. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych na konto Wydawcy oraz odbiór wirtualnej karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

24. Użytkownik poprzez podanie kodu wirtualnej karty podarunkowej podczas realizacji zamówienia na Towary w sklepach internetowych Grupy Sport Club oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem wirtualnej karty podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia wirtualnej karty podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

25. Wirtualna karta podarunkowa nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, nie jest formą pieniądza elektronicznego i nie jest kartą płatniczą.

26. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

27. Wydanie wirtualnej karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

28. Nabywca w momencie wydawania wirtualnej karty podarunkowej, na własne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie jej wydania, może otrzymać pisemne pokwitowanie dokonania wpłaty środków pieniężnych w formie noty obciążeniowej, niestanowiącej paragonu fiskalnego ani faktury Vat.

29. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: www.sportclub.com.pl/Regulamin-cterms-pol-1025.html

30. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod e-mail: salon@sportclub.com.pl / / salon@fitnesstrening.pl lub tel: 091 83 62 070 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.

 

Regulamin wirtualnego bonu MyBenefit

Wirtualny bon MyBenefit na zakup odzieży, butów i akcesoriów

Wirtualny bon MyBenefit możliwy jest do jednorazowego zrealizowania w sklepach internetowych Grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl, , www.fitnesstrening.pl. Dostępne kwoty to: 50, 100, 200 lub 500 PLN.

1. Partnerem wirtualnych bonów MyBenefit jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114, których Wydawcą jest MyBenefit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-333, przy ul. Powstańców Śląskich 28/30.

2. Wirtualny bon MyBenefit stanowi odpowiednik bonu towarowego i obowiązuje w sklepach internetowych Grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl,www.fitnesstrening.pl.

3. Wartość wirtualnego bonu MyBenefit równy jest wartości nominału na nim widniejącego.

4. Wirtualny bon MyBenefit uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy Użytkownik dokona zakupu towarów, używając wirtualnego bonu MyBenefit, zostanie on wykorzystany i nastąpi umorzenie wierzytelności.

5. Jedna transakcja może zostać opłacona z wykorzystaniem maksymalnie trzech bonów MyBenefit, mogą być to bony o różnych nominałach.

6. Przy realizacji wirtualnego bonu MyBenefit uwzględniany jest indywidualny rabat jej Użytkownika.

7. Wirtualny bon MyBenefit nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

8. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem wirtualnego bonu MyBenefit będzie wyższa niż jego wartość nominalna, należy dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności.

9. W wypadku gdy cena towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem wirtualnego bonu MyBenefit będzie niższa niż jej wartość nominalna, nie wydaje się różnicy.

10. Wirtualny bon MyBenefit zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. W momencie wydania bonu następuje jego aktywacja. Okres ważności wirtualnego bonu MyBenefit nie może zostać przedłużony.

11. Wirtualny bon MyBenefit może być realizowany w sklepach internetowych Grupy Sport Club www.sportclub.com.pl,www.fitnesstrening.pl. Użytkownik dokonuje realizacji wirtualnego bonu MyBenefit poprzez wybranie jako formy płatności zamówienia “Bon towarowy” oraz wprowadzenie kodu znajdującego się na bonie w momencie składania zamówienia na wybrane towary. Skutkować to będzie zrealizowaniem wirtualnego bonu MyBenefit oraz opłaceniem zamówienia w kwocie równej nominałowi bonu. W przypadku gdy wartość zamówienia będzie wyższa od nominału wirtualnego bonu MyBenefit, Użytkownik będzie zobowiązany dopłacić różnicę za pomocą jednej z dostępnych form płatności aby zamówienia mogło zostać zrealizowane. W przypadku zamówień realizowanych za pomocą wirtualnego bonu MyBenefit nie jest dostępna płatność przy odbiorze (za pobraniem).

12. Partner nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne bony MyBenefit, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży wirtualnego bonu MyBenefit, Nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Partnera żadne roszczenia.

14. Realizacja wirtualnego bonu MyBenefit przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie wirtualnego bonu MyBenefit w sposób nieuprawniony.

15. Nabywca wirtualnego bonu MyBenefit jest zobowiązany do poinformowania jej przyszłego użytkownika, że bon:
- może być zrealizowany w sieci sklepów internetowych Grupy Sport Club
- nie podlega wymianie na środki pieniężne,
- posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

16. Partner ma prawo odmówić realizacji wirtualnego bonu MyBenefit w wypadku:
- upływu jego terminu ważności,
- gdy kod bonu jest nieprawidłowy lub został już wcześniej wykorzystany.

17. Reklamacje związane z działaniem kodów (z wyjątkiem reklamacji dotyczących nabytych towarów lub usług) powinny być zgłaszane do MyBenefit drogą mailową na adres: system@mybenefit.pl.

18. Reklamacje związane z towarami i/lub usługami nabytymi z wykorzystaniem wirtualnych bonów MyBenefit powinny być zgłaszane w drodze pisemnej Sport Club Sp. z o.o., ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin lub mailowo na adres: salon@sportclub.com.pl/ salon@fitnesstrening.pl

19. Wszelkie reklamacje związane z wirtualnymi bonami MyBenefit będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

20. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu wirtualnego bonu MyBenefit (nawet opłaconych częściowo), Użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości zgodnie z procedurą wymiany. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona.

21. W wypadku uznania reklamowanego towaru nabytego przy użyciu wirtualnego bonu MyBenefit, Użytkownik może wybrać inny towar z oferty sklepu o tej samej wartości. Jeśli wartość wybranego towaru będzie wyższa - należy dopłacić różnicę w cenie, jeśli niższa - różnica nie będzie zwrócona. W przypadku gdy Użytkownik nie jest zainteresowany aktualną ofertą sklepu jest wydawany nowy wirtualny bon MyBenefit o tej samej wartości co reklamowany towar.

22. Użytkownik poprzez zakup oraz odbiór wirtualnego bonu MyBenefit oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

23. Użytkownik poprzez podanie kodu wirtualnego bonu MyBenefit podczas realizacji zamówienia na Towary w sklepach internetowych Grupy Sport Club www.sportclub.com.pl, www.fitnesstrening.pl oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem wirtualnego bonu MyBenefit potwierdza zlecenie dokonania użycia bonu w takim zakresie, w jakim użycie bonu będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Partnera.

24. Wirtualny bon MyBenefit nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, nie jest formą pieniądza elektronicznego i nie jest kartą płatniczą.

25. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

26. Wydanie wirtualnego bonu MyBenefit nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

27. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: www.sportclub.com.pl/Regulamin-cterms-pol-1025.html

28. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod e-mail: salon@sportclub.com.pl / salon@fitnesstrening.pl lub tel: 091 83 62 070 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.

 

 Program Wsparcia dla:

1. Wsparciem www.sportclub.com.pl objęci mogą być tylko Trenerzy, Instruktorzy, Zawodnicy i Kluby Sportowe, posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Program wsparcia polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10% na zakup towarów oferowanych przez sklepy internetowe i stacjonarne Grupy Sport Club: www.sportclub.com.pl, www.fitnesstrening.pl.

Uwaga: Rabat nie będzie naliczany na produkty oznaczone jako: PROMOCJA, WYPRZEDAŻ, OFERTA SPECJALNA, ZESTAW z oferty sklepów www.sportclub.com.pl, www.fitnesstrening.pl

3. Aby skorzystać z programu wsparcia należy się zarejestrować i dokonać pierwszego zakupu towarów na stronie www.sportclub.com.pl. Po zrealizowaniu pierwszego zamówienia klient, który chce być objęty programem wsparcia powinien poinformować o tym dział obsługi klienta i przesłać e-mailem salon@sportclub.com.pl swoje dane oraz dokumenty stwierdzające posiadane uprawnienia:

- Dyplom ukończenia kursu trenerskiego
- Dyplom ukończenia kursu instruktorskiego
- aktualną licencję zawodniczą
- Dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego
- dokumenty stwierdzające prowadzenie klubu sportowego / np. KRS ,wpis do ewidencji gospodarczej, inne aktualne dokumenty rejestracyjne

4. Sport Club sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny dokumentów stwierdzających uprawnienia.

5. Po zweryfikowaniu dokumentów i danych osobowych zostanie przez dział obsługi klienta przydzielony odpowiedni rabat, który będzie widoczny na Twoim koncie. W kolejnych Twoich zamówieniach rabat będzie naliczany już automatycznie.

6. Aby klient objęty rabatem mógł skorzystać z rabatów musi logować się za każdym razem na to samo konto użytkownika.

7. Jeżeli przez okres 12 miesięcy na koncie użytkownika z przydzielonym rabatem programu wsparcia nie zostaną zrealizowane zamówienia o wartości min. 1000pln (kwota bez kosztów dostawy) system automatycznie go wyłączy i nie będzie on już naliczany. Po wyłączeniu rabatu użytkownika objętego programem wsparcia rabaty będą naliczały się automatycznie według standardowych zasad rabatów kumulacyjnych - Kupuj Taniej obowiązujących w sklepach internetowych Grupy Sport Club.

UWAGA: Aby sprawdzić ceny i prawidłowe naliczanie rabatu przez system wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.

Rabat obowiązuje we wszystkich sklepach grupy Sport Club: sportclub.com.pl, fitnesstrening.pl.
W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z obsługą sklepu.
Program Wsparcia nie łączy się z rabatami kumulacyjnymi (LINK)

 

WAŻNE
Rabaty nie łączą się i nie dotyczą zestawów, towarów przecenionych i znajdujących się w aktualnych promocjach w sklepie internetowym www.sportclub.com.pl.

 

pixel