Regulamin promocji "Pekao Szczecin Open 2016"

Karta promocyjna na zakup odzieży, butów i akcesoriów do tenisa, biegania i na fitness

Karta promocyjna do realizacji w sklepie firmowym Grupy Sport Club, upoważnia do rabatu w wysokości -50 zł przy zakupie powyżej 200 zł. Zniżka nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Wydawcą kart promocyjnych jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Karta promocyjna stanowi odpowiednik karty rabatowej i obowiązuje wyłącznie sklepie firmowym Grupy Sport Club w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.sportclub.com.pl/contact-pol.html.

3. Karta promocyjna upoważnia do rabatu w wysokości -50 zł przy zakupie powyżej 250 zł. Rabat nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

4. Aby przy zakupach wykorzystać kartę promocyjną, użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto klienta w systemie sklepu sportclub.com.pl lub fitnesstrening.pl.

5. Rabat w wysokości 50zł również można wykorzystać dokonując zakupów online na wszystkie produkty z oferty sklepu, z wyjątkiem produktów objętych wyprzedażą, promocją, ofertą specjalną oraz zestawów. Nie dotyczy też kart promocyjnych.

6. Aby skorzystać online z kodu rabatowego należy dodać do koszyka produkty, a w pole do wpisania kodu rabatowego wkleić hasło: PEKAO16. Po wpisaniu kodu kwota produktów objętych promocją obniży się maksymalnie o 50zł. W koszyku można wykorzystać tylko jeden kod.

7. Rabat kwotowy widniejący na karcie promocyjnej, rozbijany jest proporcjonalnie na wszystkie pozycje w cenach regularnych, objęte zakupem.

8. Pozycje w cenach innych niż regularne zakupione w tym samym czasie, nie podlegają rabatowi i umieszczone będą na osobnym dokumencie sprzedaży.

9. Karta promocyjna uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając karty promocyjnej, zostanie ona wykorzystana i zwrócona Sport Club Sp. z o.o.

10. W jednej transakcji może zostać wykorzystana tylko jedna karta promocyjna.

11. Przy realizacji karty promocyjnej indywidualny rabat jej użytkownika nie jest uwzględniany.

12. Data ważności karty promocyjnej jest określana przez Sport Club Sp. z o.o. i zostaje umieszczona na jej odwrocie. Promocja obowiązuje od soboty 10 września 2016 do poniedziałku 31 października 2016 roku.

13. Aby przy zakupach wykorzystać kartę promocyjną, użytkownik musi poinformować sprzedawcę, o posiadanej karcie promocyjnej oraz przekazać mu ważną i autentyczną kartę promocyjną. W celu wykorzystania indywidualnego kodu rabatowego w sklepie internetowym należy w koszyku wpisać kod rabatowy, który obniży kwotę zamówienia.

14. Sport Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za karty promocyjne, które zostały utracone po ich wydaniu.

15. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty promocyjnej, nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Sport Club Sp. z o.o. żadne roszczenia.

16. Sport Club Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji karty promocyjnej w wypadku: - upływu terminu ważności karty promocyjnej, - gdy użytkownik wszedł w posiadanie karty promocyjnej w sposób nieuprawniony lub nielegalny.

17. Wszelkie reklamacje związane z kartami promocyjnymi będą rozpatrywane przez Sport Club Sp. z o.o. w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

18. Reklamacje związane z kartami promocyjnymi powinny być składane listownie na adres siedziby Sport Club Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin.

19. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu karty promocyjnej oraz uznania reklamacji, użytkownikowi zwracane są środki pieniężne uwzględniające rabat.

20. Użytkownik karty promocyjnej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

21. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące rabatów i upustów.

22. Wydanie karty promocyjnej użytkownikowi nie stanowi sprzedaży.

pixel