Regulamin oferty "Rabat na Pekao Szczecin Open 2015"

Rabat na zakup odzieży, butów i akcesoriów do tenisa, biegania i na fitness

Dodatek do Gazety Wyborczej z rabatem do realizacji w sklepie firmowym Grupy Sport Club, upoważnia do zniżki w wysokości -50 zł przy zakupie powyżej 200 zł. Rabat nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

Regulamin

1. Wydawcą dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem jest Sport Club Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.

2. Dodatek do Gazety Wyborczej z rabatem stanowi odpowiednik karty rabatowej i obowiązuje wyłącznie sklepie firmowym Grupy Sport Club w Szczecinie, 71-215, przy ulicy Łukasińskiego 114.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.sportclub.com.pl/contact-pol.html.

3. Dodatek do Gazety Wyborczej z rabatem upoważnia do zniżki w wysokości -50 zł przy zakupie powyżej 200 zł. Rabat nie dotyczy produktów wyprzedażowych, promocyjnych, ofert specjalnych, zestawów i kart podarunkowych.

4. Aby przy zakupach wykorzystać rabat, użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto klienta w systemie sklepu sportclub.com.pl lub fitnesstrening.pl.

5. Rabat kwotowy widniejący na dodatku, rozbijany jest proporcjonalnie na wszystkie pozycje w cenach regularnych, objęte zakupem.

6. Pozycje w cenach innych niż regularne zakupione w tym samym czasie, nie podlegają rabatowi i umieszczone będą na osobnym dokumencie sprzedaży.

7. Dodatek do Gazety Wyborczej z rabatem uprawnia do jednorazowego zrealizowania. W momencie gdy użytkownik dokona zakupu towarów, używając dodatku, zostanie on wykorzystany i zwrócony Sport Club Sp. z o.o.

8. W jednej transakcji może zostać wykorzystany tylko jeden dodatek do Gazety Wyborczej z rabatem.

9. Przy realizacji dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem indywidualny rabat jej użytkownika nie jest uwzględniany.

10. Data ważności promocji jest określana przez Sport Club Sp. z o.o. i zostaje umieszczona na dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem. Promocja obowiązuje od soboty 12 września 2015 do soboty 31 października 2015 roku.

11. Aby przy zakupach wykorzystać zniżkę, użytkownik musi poinformować sprzedawcę, o posiadanym dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem oraz przekazać mu ważny i autentyczny dodatek.

12. Sport Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dodatki do Gazety Wyborczej z rabatem, które zostały utracone po ich wydaniu.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem, nabywcy nie przysługują w związku z tym wobec Sport Club Sp. z o.o. żadne roszczenia.

14. Sport Club Sp. z o.o. ma prawo odmówić uwzględnienia rabatu w wypadku:
- upływu terminu ważności promocji,
- gdy użytkownik wszedł w posiadanie dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem w sposób nieuprawniony lub nielegalny.

15. Wszelkie reklamacje związane z dodatkiem do Gazety Wyborczej z rabatem będą rozpatrywane przez Sport Club Sp. z o.o. w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

16. Reklamacje związane z dodatkiem do Gazety Wyborczej z rabatem powinny być składane listownie na adres siedziby Sport Club Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin.

17. W wypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem oraz uznania reklamacji, użytkownikowi zwracane są środki pieniężne uwzględniające rabat.

18. Użytkownik dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące rabatów i upustów.

20. Wydanie dodatku do Gazety Wyborczej z rabatem użytkownikowi nie stanowi sprzedaży.

21. Sport Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej: https://www.sportclub.com.pl/Regulamin-oferty-Rabat-na-Pekao-Szczecin-Open-2015-ccms-pol-1102.html.

pixel